ESLÜ juhatus

Vastavalt ESLÜ põhikirjale juhib ja esindab ESLÜd juhatus, kes määratakse üldkoosoleku poolt ametisse kolmeks aastaks. Juhatuse liikmed (nagu ka erinevate töögruppide liikmed ja abilised) teevad ühingutööd ühiskondlikus korras, oma põhitöökohtade kõrvalt.

Juhatuse korralised koosolekud on lahtised. 

 NB!  Järgmine juhatuse koosolek toimub 07.05.2019 algusega kell 18:00 Tagadi treeningkeskuse majas

1. pr. Katrin Männi pöördumine

2. Peanäituse esmane kokkuvõte

3. PJK ja Universaal võistluse arutelu

4. Kodulehe uue kujunduse esmane tutvustus ja arutelu

5.  Muud jooksvad küismused

 

Juhatuse otsused leiad siit.

 

Infotoimkond

info@saksalambakoer.ee

Näitusetoimkond

show@saksalambakoer.ee

Koolitustoimkond

koolitus@saksalambakoer.ee

Aretustoimkond

aretus@saksalambakoer.ee

 

 

ESLÜ juhatuse koosseis alates 7.04.2018.a:

Lea Tõnismäe, aretustoimkond

56 605 052

lea.tonismae@gmail.com

Eve Pungas, majandustoimkond, koolitustoimkond

52 65 258

eve.pungas@gmail.com

Rain Heinsoo, juhatuse esimees, näitusetoimkond

50 59 748

rain.heinsoo@mail.ee

Katriin Salumaa, näitusetoimkond

52 98 809

katriin.salumaa@mail.ee

Felor Sepp, avalikud suhted ja infotoimkond

50 67 057

felorsepp@gmail.com

Jaan Kotkas

56 480 903

jaan.kotkas@gmail.com

Birgit Paltsmar

53 000 776

birgit.paltsmar@hotmail.com

     

 


Juhatuse poolt kinnitatud töögrupi liikmed:

Liikmete nimekirja haldus: Helve Käro helve.karo@gmail.com  

 

ESLÜ Revisjonikomisjon alates 07.04.2018:

  • Maris Luberg
  • Meeli Puusepp
  • Triin Kalekin