ESLÜ üritusi reguleerivaid eeskirju vaata SIIT

 

NB! KOHTUNIKU MUUDATUS


Aretuskontroll 4.augustil 2018.a

 

Kohtunikud:  Pr. Aliftina Petrova (EST AK), Hr. Ralf Wille  (SV AK)

Varrukamees: Rene Radala

Algus: 13:00 (EST AK);  ~21:15 (SV AK)

Koht: Tagadi treeningkeskus

Registreerimine kuni 31.07.2018

registreerimisleht internetis

 

 OSALEJAD:

 

FEST KIEFER NETRA     om Liina Sep
MARGMAN FLAMME      om. Margit Kuusman
ESTRELLEST FRAYETE FLAMME  om. Rita Vellend
MARGMAN FRESIA         om Katrin Kressel
BLACKEST MELROSE     om.Jaanika Aruaas
SUNNTOYAS CASSANDRA  om. Jaanika Aruaas
PARKER                                  om. Kaie Kass Agcay
IMZEDRIFTS  FIONA        om. Merike Kungla
BLACKEST MORGAN     om.Raivo Neeme
ESTRELLEST DIOLA DESSI  om.Tiina Floren
RAYNTES MORTEN      om. Kristina Valter
FEST KIEFER ESCADA   om.Jelena Levasova
DEFENDREVIL HERMIONE  om. Vilve Ala-Paal
ESTRELLEST FLYCA    om. Ene Pärn
BASKO ad ASTRA GLORIA  om.Liidia Penner
PETERBURZHSKIY SUVENIR SELLVETRIS  om.Ene Sikk

Osalejad peavad dokumentide kontrollimiseks kohal olema vähemalt 30 min enne aretuskontrolli algust.

NB!! Arvestage palun Tallinnas ja Harjumaal toimuva IRONMAN üritusega, mille tõttu on palju liikluspiiranguid

 

Vastutav korraldaja: ESLÜ aretustoimkond

Info: Lea Tõnismäe  56605052
e-post: info@saksalambakoer.ee

 

Osalemistasu: esmakordsel aretuskontrollil 32 EUR; eluaegsel 20 EUR; mitte ESLÜ liikmele topelttasu (vastavalt 64 EUR ja 40 EUR)
Panga rekvisiidid: Eesti Saksa Lambakoerte Ühing, SEB, arve nr. EE241010022004993000
Maksekorralduse selgitusse palume kindlasti märkida osaleva koera nimi, aretuskontrolli toimumise kuupäev ja lühend AK! 
Koer loetakse registreerunuks, kui osalemistasu on makstud ja registreerimisleht esitatud registreerimisaja jooksul!

Hiljemalt aretuskontrolli registreerimisaja lõpuks tuleb koera omanikul saata korraldaja meilile info@saksalambakoer.ee järgmiste dokumentide koopiad (peavad kinnitama registreerimislehel esitatud andmeid):

a) koopia koera registreerimistunnistusest;
b) koopia puusaliigese düsplaasia hinnangust;
c) koopia võistlusraamatust - olemasolev koolitustulemus;
d) koopia näituse kirjelduslehest - olemasolev näitusehinne.
e) ELUAEGSE SOORITUSE KORRAL LISAKS VEEL ESMAKORDSE ARETUSKONTROLLI TULEMUS (DOKUMENT)

NB! Aretuskontrollile saabudes palume kaasa võtta KÕIKIDE nimetatud dokumentide originaalid. Eluaegse AK soorituse korral kindlasti ka esmakordse aretuskontrolli tulemus (dokument).

NB! Dokumentide kontrolliks palume kõikidel olla kohal pool tundi enne aretuskontrolli algust!

NB! Aretuskontroll viiakse läbi vastavalt aretuskontrolli reguleerivatele dokumentidele (kehtivad alates 15.04.05, avaldatud ajakirjas "Saksa Lambakoer" 1/2005).

Aretuskontrollide graafik 2018

Ответственный организатор - отдел разведения ЭСЛЮ 
Информация по телефону:

Плата за участие:

- для членов ЭСЛЮ

первичный керунг 32 EUR
пожизненный керунг 20 EUR

- для нечленов ЭСЛЮ

первичный керунг 64 EUR 
пожизненный керунг 40 EUR

Банковские реквизиты: Eesti Saksa Lambakoerte Ühing, SEB, arve nr. EE241010022004993000

В пояснении платежного поручения просим обязательно указать кличку собаки, дату проведения керунга и сокращение АК.

Собака считается зарегестрированной, если внесена плата за участие и регистрационный лист предоставлен в течении срока регистрации.

До конца периода регистрации владелец собаки должен отправить электронное письмо организатору с копиями следующих документов (должны подтверждать данные, предоставленные для листа регистрации):

а) копия регистрационного свидетельства собаки
б) копия оценки степени дисплазии тазобедренных суставов
в) копия с трудовой книжки - имеющие результаты дрессировок
г) копия описания с выставки, выставочная оценка
д) ДЛЯ ПОЖИЗНЕННОГО КЕРУНГА ТАК ЖЕ РЕЗУЛЬТАТ ПЕРВИЧНОГО КЕРУНГА (ДОКУМЕНТ)

Внимание! Для прохождения керунга просим взять с собой оригиналы ВСЕХ названных документов! Для пожизненного керунга документ о результате первичного керунга!