ESLÜ üritusi reguleerivaid eeskirju vaata SIIT

 


Aretuskontroll 20.jaanuaril  2018.a

 

Kohtunik: hr. Harald Hohmann (SV)

Varrukamees: Rene Radala

Algus: 9:00

Koht: Kurtna maneez, Harjumaa

Registreerimine kuni 15.01.2018.a 

registreerimisleht internetis

 

 OSALEJAD:

ESTRELLEST UPSIDER, om. Katrin Mänd EST AK (eluaegne)
ESTRELLEST XET BIANCA, om. Velve Tuulinng EST AK (eluaegne)
MARGMAN QUEEN OF CANDY, om. Ingrid Roopärg EST AK (eluaegne)
ALLSAARE FURY, om. Ingrid Mahoni EST AK (esmane)
CHARACTERHAUS BOSTON, om. Kristiin Keernik EST AK (esmane)
FEST KIEFER BRAVADA, om. Kubrjakova N. ja Levašova J. EST AK (esmane)
INXEST ARANDA, om. Laura-Maria Mets EST AK (esmane)
NIKA VON NORD TRAUM, om. Margit Kuusman SV (eluaegne)
ZYKLON VOM REPITITION, om. Eha Kõrve SV (eluaegne)
TEAM LEIKSAID MORENA, om. Liina Sepp SV (eluaegne)
WUNDERSTERN VERA, om. Riina Ruven SV (eluaegne)
BARLEY AUKŠTAGIRIO AIDAS, om. Vladas Gerasickinas SV (esmane)
WUNDERSTERN ELMEZZI, om. Marten Liiva SV (esmane)

Vastutav korraldaja: ESLÜ aretustoimkond

Info: Riina Ruven, tel. 50 66618
e-post: info@saksalambakoer.ee

 

Osalemistasu: esmakordsel aretuskontrollil 32 EUR; eluaegsel 20 EUR; mitte ESLÜ liikmele topelttasu (vastavalt 64 EUR ja 40 EUR)
Panga rekvisiidid: Eesti Saksa Lambakoerte Ühing, SEB, arve nr. EE241010022004993000
Maksekorralduse selgitusse palume kindlasti märkida osaleva koera nimi, aretuskontrolli toimumise kuupäev ja lühend AK! 
Koer loetakse registreerunuks, kui osalemistasu on makstud ja registreerimisleht esitatud registreerimisaja jooksul!

Hiljemalt aretuskontrollile saabudes tuleb koera omanikul üle anda korraldajale järgmiste dokumentide koopiad (peavad kinnitama registreerimislehel esitatud andmeid):
a) koopia koera registreerimistunnistusest;
b) koopia puusaliigese düsplaasia hinnangust;
c) koopia võistlusraamatust - olemasolev koolitustulemus;
d) koopia näituse kirjelduslehest - olemasolev näitusehinne.
e) ELUAEGSE SOORITUSE KORRAL LISAKS VEEL ESMAKORDSE ARETUSKONTROLLI TULEMUS (DOKUMENT)

NB! Aretuskontrollile saabudes palume kaasa võtta KÕIKIDE nimetatud dokumentide originaalid. Eluaegse AK soorituse korral kindlasti ka esmakordse aretuskontrolli tulemus (dokument).

NB! Dokumentide kontrolliks palume kõikidel olla kohal pool tundi enne aretuskontrolli algust!

NB! Aretuskontroll viiakse läbi vastavalt aretuskontrolli reguleerivatele dokumentidele (kehtivad alates 15.04.05, avaldatud ajakirjas "Saksa Lambakoer" 1/2005).

Aretuskontrollide graafik 2017

Ответственный организатор - отдел разведения ЭСЛЮ 
Информация по телефону:

Плата за участие:

- для членов ЭСЛЮ

первичный керунг 32 EUR
пожизненный керунг 20 EUR

- для нечленов ЭСЛЮ

первичный керунг 64 EUR 
пожизненный керунг 40 EUR

Банковские реквизиты: Eesti Saksa Lambakoerte Ühing, SEB, arve nr. EE241010022004993000

В пояснении платежного поручения просим обязательно указать кличку собаки, дату проведения керунга и сокращение АК.

Собака считается зарегестрированной, если внесена плата за участие и регистрационный лист предоставлен в течении срока регистрации.

Позже, прибывшим на место проведение керунга владельцам собак следует передать организатору копии следующих документов (должны подтверждать данные, предоставленные для листа регистрации):

а) копия регистрационного свидетельства собаки
б) копия оценки степени дисплазии тазобедренных суставов
в) копия с трудовой книжки - имеющие результаты дрессировок
г) копия описания с выставки, выставочная оценка
д) ДЛЯ ПОЖИЗНЕННОГО КЕРУНГА ТАК ЖЕ РЕЗУЛЬТАТ ПЕРВИЧНОГО КЕРУНГА (ДОКУМЕНТ)

Внимание! Для прохождения керунга просим взять с собой оригиналы ВСЕХ названных документов! Для пожизненного керунга документ о результате первичного керунга!